Tag Archives: Hotel Relax

0 comments / 4 votes

Hotel Relax 5 ไทเป ไต้หวัน โรงแรม Hotel Relax 5 เป็นตึกสูง 9 ชั้นหุวมุมถนนกลางไทเป ไม่ได้เป็นโรงแรมฝั่งตัวอยู่ตามชั้นต่างๆของอาคารเหมือนหลายที่  มีแคนทีนเล็กๆพร้อมล็อคเกอร์ เครื่องดื่มร้อนให้ฟรีด้วย

0 comments / 4 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec