0 comments / 0 votes

 ⛄ ❄ ฮอกไกโด ฤดูหนาว อีกครั้ง  ⛄ ❄ ไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต ก็ฮอกไกโด ฤดูหนาว ….. เที่ยวญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ก็ฮอกไกโด ฤดูหนาว  ที่เราเพิ่งไปช่วงปลายเดือนกพ.ที่ผ่านมานี่เอง และเป็นการไปเที่ยวญี่ปุ่นที่บรรยากาศและอารมณ์ไม่เหมือนไปเที่ยวทุกครั้ง

0 comments / 0 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec