0 comments / 0 votes

  เดินทางหนักหน่วงต่อเนื่องกันนานก็ต้องหาทางไปซ่อมแซมทำนุบำรุงร่างที่พังยาวนานกันบ้างที่ คลินิกธรรมานามัย ซอยพหลโยธิน 3 ซึ่งเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ 

0 comments / 0 votes
0 comments / 2 votes

  เ ชี ย ง ร า ย มาแล้วมาอีก อีกกี่ครั้งถึงจะพอ สำหรับจังหวัดน่าอยู่น่าเที่ยวเหนือสุดของไทยจังหวัดนี้ ? . รีวิวเชียงรายมาหลายครั้ง รอบนี้ขอตัดตอนให้สั้นๆเหลือแค่ 3 วัน เน้นที่อำเภอเชียงแสนและเชียงของล่ะกัน

0 comments / 2 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec