0 comments / 0 votes

  เดินทางหนักหน่วงต่อเนื่องกันนานก็ต้องหาทางไปซ่อมแซมทำนุบำรุงร่างที่พังยาวนานกันบ้างที่ คลินิกธรรมานามัย ซอยพหลโยธิน 3 ซึ่งเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ 

0 comments / 0 votes
0 comments / 4 votes

  เ ชี ย ง ร า ย มาแล้วมาอีก อีกกี่ครั้งถึงจะพอ สำหรับจังหวัดน่าอยู่น่าเที่ยวเหนือสุดของไทยจังหวัดนี้ ? . รีวิวเชียงรายมาหลายครั้ง รอบนี้ขอตัดตอนให้สั้นๆเหลือแค่ 3 วัน เน้นที่อำเภอเชียงแสนและเชียงของล่ะกัน

0 comments / 4 votes

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec